Over de NMTN

De stichting Neuromusculaire Therapeuten Nederland (NMTN) is in mei 2009 opgericht.
De NMTN zet zich in voor de belangen van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het identificeren en behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints.

De bekendheid van Neuromusculaire Triggerpointtherapie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer therapeuten met een eigen praktijk en sportmasseurs passen deze behandelmethode toe.

De NMTN is bedoeld voor therapeuten die holistisch willen behandelen en daarbij uitgaan van een segmentale visie (werken met spier-, zenuw- en gewrichtsstelsel). NMTN-therapeuten geven behandelingen die ondersteund worden door de wetenschap en gangbare opvattingen over rationeel therapeutisch handelen.

De NMTN baseert zich op het gedachtegoed van onder meer Janet Travell en David Simons, grondleggers van de Triggerpointtherapie en auteurs van het wetenschappelijke standaardwerk Myofascial Pain.

De NMTN heeft een aantal doelstellingen. Deze zijn:

  • het ondersteunen van geregistreerde therapeuten in het uitoefenen van hun beroep.
  • meer bekendheid geven aan Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
  • het bewaken van het kwaliteitsniveau van de beroepsgroep door middel van registratie-eisen, visitatie, intervisie.
  • het laten verzorgen van na- en bijscholingen.