De beroepsgroep voor de Neuromusculaire Triggerpointtherapeuten

Aanmeldprocedure

Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je lid worden, volg dan de onderstaande stappen:

Stuur een mail naar vereniging@nmtn.nl met daarin het verzoek tot toelating, je persoonsnaam (dus niet die van je praktijk) en adresgegevens. De vereniging NMTN stuurt jou dan de informatie over het aanvragen van het aanmeldingspakket. Wil je het aanmeldingspakket ontvangen dan betaal je daar 100 euro voor. Dat bedrag kun je overmaken op bankrekening: NL55RBRB 0778 1608 82 tnv NMTN te Nieuw Balinge ovv. Aanmeldingspakket en je naam. Dit bedrag is voor de toetsing die in een gesprek plaats vindt en staat los van overige kosten. Na betaling ontvangt u de aanmeldingsformulieren en daarbij de presentatiemap van de vereniging NMTN per mail Daarin staan o.a. de statuten, beroepsprofiel, beroepscode, huishoudelijk reglement, richtlijnen praktijkvoering, klacht- en tuchtregeling. De aanmeldingsformulieren stuur je retour naar de vereniging NMTN.

Als je voldoet aan de eisen van aanmelding, word je uitgenodigd voor een gesprek door de
toelatingscommissie. De plek waar dat gesprek plaatsvind wordt in overleg bepaald. Na ontvangst van een positief advies van de toetsingscommissie, beslist het bestuur van de NMTN of je toegelaten wordt als lid van de vereniging NMTN. Word je lid van de vereniging NMTN dan word je ook aangemeld bij het Nibig. Bij het Nibig kun je de benodigde verzekeringen afsluiten. Verder heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, die je via de NIBIG kunt aanvragen. Personen die niet voldoen aan bovenstaande eisen en die toch toegelaten willen worden tot de NMTN richten daartoe een gemotiveerd verzoek, ondersteund door diploma’s aan de Commissie toelating van de NMTN. Deze personen kunnen zijn: fysiotherapeuten met aantekening dry needling en/of fascia, osteopaten met aanvulling fascia en dry needling of triggerpoint therapie, huidtherapeuten met aantekening triggerpoints, fascia of dry needling.