De beroepsgroep voor de Neuromusculaire Triggerpointtherapeuten

Leden

Kijk onder het kopje “documenten” voor relevante stukken met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering.