Therapeut zoeken

aanmeldentherapeut

Op het onderstaande kaartje vindt u de therapeuten welke zijn aangesloten bij de NMTN. Door op het speldje te klikken, kunt u zien welke therapeut dit betreft en direct doorklikken naar zijn/haar mailadres, dan wel website.
Mocht u problemen ondervinden of een andere vraag hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via vereniging@nmtn.nl