De beroepsgroep voor de Neuromusculaire Triggerpointtherapeuten

Toelatingseisen

Toelatingseisen voor de vereniging NMTN

U heeft succesvol een beroepsopleiding afgerond tot Neuromusculair triggerpoint therapeut van tenminste 180 ect aan een door de beroepsvereniging erkend opleidingsinstituut. Jaarlijks stelt de vereniging op de ledenvergadering de lijst van erkende opleidingsinstituten en de lijst van de door deze opleidingsinstituten erkende beroepsopleidingen samen. Dit is inclusief diploma Medische basiskennis. Het onderschrijven van de meest recente Beroepscode voor de Neuromusculaire triggerpoint therapie Nederland, vastgelegd door de ledenvergadering van de NMTN

Personen die niet voldoen aan bovenstaande eisen en die toch toegelaten willen worden tot de NMTN richten daartoe een gemotiveerd verzoek, ondersteund door diploma’s aan de Commissie toelating van de NMTN. Deze personen kunnen zijn: fysiotherapeuten met aantekening dry needling en/of fascia, osteopaten met aanvulling fascia en dry needling of triggerpoint therapie, huidtherapeuten met aantekening triggerpoints, fascia of dry needling.