Wat is de NMTN

vraagteken

De Neuromusculaire Therapeuten Nederland (NMTN) is de beroepsgroep
voor de Neuromusculaire Triggerpointtherapeuten.

Deze therapeuten hebben een HBO-conform Neuromusculaire
Triggerpointtherapie opleiding met succes afgerond. Ze zijn gespecialiseerd in het identificeren en behandelen
van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints (werken met spier-, zenuw- en gewrichtsstelsel) en worden
ondersteund door de wetenschap en gangbare opvattingen over rationeel therapeutisch handelen.

De NMTN baseert zich op het gedachtegoed van onder meer Janet Travell en David Simons,
grondleggers van de Triggerpointtherapie en auteurs van het wetenschappelijke standaardwerk Myofascial Pain.

pijl

De NMTN streeft naar de volgende doelstellingen:

  • Het ondersteunen van geregistreerde NMTN therapeuten in het uitoefenen van hun beroep
  • Meer bekendheid geven aan Neuromusculaire Triggerpointtherapie
  • Het bewaken van het kwaliteitsniveau van de beroepsgroep door middel van registratie-eisen,
    visitatie, intervisie en verzorging van bijscholing