De beroepsgroep voor de Neuromusculaire Triggerpointtherapeuten

Verzekeraars

NMTN heeft een samenwerkingsverband met NIBIG.

NIBIG is een overkoepelende organisatie die voor beroepsgroepen in de complementaire zorg gesprekspartner is voor de zorgverzekeraars. NIBIG praat met zorgverzekeraars over kwaliteitsborging, elektronisch declareren en vergoeden van consulten. NIBIG verzorgt de contacten met de zorgverzekeraars, het klacht en tuchtrecht en het Therapeuten Registratie Invoer en Controle Systeem (NIBIG online) voor de NMTN.
Wilt u als zorgverzekeraar meer informatie over onze beroepsgroep? Neem dan contact op met de NMTN of NIBIG. De NMTN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wel of niet vergoeden door zorgverzekeraars. Bij twijfel adviseren we u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar; zij kunnen u de juiste informatie geven.

NMTN Vergoeding verzekering